Náš tým

 

Mgr. Lucie Straková – zřizovatelka a ředitelka školy
třídní učitelka 8. a 9. ročníku,
vyučující M, AJ a Tv,
výchovný poradce

 

 

Mgr. Eva Jašková  vyučující VV a Př na druhém stupni,
zástupkyně ředitele pro věci pedagogické

 

Sekretariát školy: Bc. Iva Šafaříková

 

Pedagogové:

Mgr. Eliška Čeloudová

 

Mgr. Ivana Milfaitová

 

 

Mgr. Lucie Dreiseitlová
třídní učitelka 4. a 5. ročníku (Delfíni)

 

Mgr. Lucie Odehnalová

 

Bc. Michal Kabelka

 

Asistentky:

Mgr. Lucie Martínková

 

Jitka Pajerová – asistentka pedagoga

 

Věra Taylor – vychovatelka a asistentka

 

Jitka Karpianusová  – vychovatelka ŠD, školní asistentka

Nepedagogičtí pracovníci:

 

Školník a PR: Martin Baxa