Náš tým

 

 

 

 

 

Mgr. Lucie Straková – zřizovatelka a ředitelka školy  – třídní učitelka 8. a 9. ročníku, vyučující M, AJ a Tv,   výchovný poradce

 

 

Mgr. Eva Jašková  – třídní učitelka třídy 1. ročníku (Delfíni), vyučující VV a Př na druhém stupni,  zástupkyně ředitele pro věci pedagogické

 

 

 

 

 

Sekretariát školy: Bc. Iva Šafaříková

 

Pedagogové:

Mgr. Eva Cafourková – učitelka Čj, Z, D, T, Vv a Tv, speciální peadagog

 

Mgr. Eliška Čeloudová

 

Mgr. Ivana Milfaitová  – externí učitelka Nj a Čj

 

Mgr. Lucie Dreiseitlová – třídní učitelka 2. a 3. ročníku (Delfíni)

 

Bc. Lucie Odehnalová

 

 

 

 

 

Bc. Michal Kabelka

 

Bc. Lukrécie Vojáčková

 

 

 

 

 

Martin Habal

 

Asistentky:

Mgr. Lucie Martínková

 

Jitka Pajerová – asistentka pedagoga

 

Věra Taylor

 

Jitka Karpianusová  – vychovatelka ŠD, školní asistentka

Nepedagogičtí pracovníci:

 

Školník a PR: Martin Baxa

 

 

 

 

Dana Provazníková – výdej obědů

 

 

 

 

o čistotu se stará: Michaela Soubustová