ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

SVP-uvod

 

anglický jazyk          český jazyk          člověk a společnost          člověk a svět          dějepis          dramatická výchova          Francouzský jazyk          

hudební výchova          informatika          matematika          německý jazyk          přírodopis          tělocvik          tvoření          věda

Výchova ke zdraví          výtvarná výchova          zeměpis

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Lesní mateřská škola