Centrum SPTPP

Webové stránky centra zde: Centrum speciálně pedagogické a terapeutické pomoci a podpory