Tříkrálová sbírka 2023

Letošní Tříkrálová sbírka byla opět úspěšná.

Naši žáci vybrali od štědrých dárců tyto částky:

v kasičce číslo 1 – 3021,-Kč a v kasičce číslo 2 – 7631,-Kč

Celkem tedy 10 652,-Kč za celý Čtyřlístek.

V Mar. Lázních a okolí se vybralo 312 336,-Kč

Vybrané prostředky se použijí na tyto projekty:

20% Podpora provozu Hospice sv. Jiří Cheb
10% Dům pro občany bez vlastního bytu v Mar. Lázních – pořízení potř. spotřebičů, provoz DOVB Mariánské Lázně
20% Sociální projekty Diecézní charity Plzeň
50% Farní charita Mar. Lázně – drobná peč. služba, finanční pomoc sociálně slabým klientům s dětmi, pomoc postiženým živelnou pohromou + ostatní činnost FCH ML

Všem zúčastněným dětem a učitelům děkujeme!

Related Post

Tento web využívá pouze technická cookies pro podporu přihlašování do administrace webu. Zobrazit více
Nastavení cookies
Přijmout
Privacy & Cookie policy
Pravidla pro ochranu soukromí a cookies
Název cookie Aktivní
Nesbíráme žádná data o uživatelích, vyjma těch, která se týkají přihlašování do administrace webu.
Uložit nastavení
Nastavení cookies